Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU PASAŻERÓW

 1. Po wejściu do pojazdu pasażer zobowiązany jest okazać bilet oraz dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego,

2. Kierowca upoważniony jest do kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych,

3. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet jednorazowy lub miesięczny przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczać na żądanie obsługi pojazdu albo służbom kontroli,                                                      

4. Pasażerowi nie wolno odstępować biletu innej osobie,

5.Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu,                                                    

6. Pasażer odpowiada za szkody powstałe wskutek zawinionego przez niego uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu,

7. Kierowca może odmówić przewozu pasażera zakłócającego porządek publiczny,

8. W razie odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów, tożsamość pasażera zostanie ustalona przy pomocy Straży Miejskiej lub Policji,

9. W przypadku awarii pojazdu lub kolizji drogowej, skasowany bilet jednorazowy zachowuje ważność w całości pod warunkiem, że pasażer kontynuuje jazdę bezpośrednio następnym autobusem podążającym w tym samym kierunku.